Aceasta biserică cu hramul Sf Mucenic Gheorghe este construită in partea de nord a satului Husnicioara,pe o colină mai ridicată,lângă şoseaua Tr. Severin-Govodarva.Gara cea mai apropiată este Prunişor la o distanţă de 12 km.,iar de  oraşul Tr.Severin este distanţă de 17 km.Tot pe acest loc a mai fost o biserică de lemn ce a datat din anul 1810  şi până in anul 1910,când s-a luat iniţiativa de un cantăreţ de strană batrân,Ghiţă Popescu,căci preot paroh nu era,să se reconstruiasca vechea biserică mărindu-se tot pe acest loc,cu faţada de cărămida pe temelie de piatră şi acoperită cu şinerilă.

 

Fapte care au determinat construcţia bisericii a fost râvna pentru continuitatea bisericii vechi si dragostea pentru credinţă moştenită de la înaintaşi.Prisania spune aşa: Cu vrerea tatălui, cu  conlucrarea fiului şi cu desăvârşirea Sfântului Duh,construitu-sa această Sfântă şi Dumnezeiască biserică din temelie şi s-a înfrumuseţat cu zugrăveala şi alte obiecte Sfinte prin vointa şi cu cheltuiala credincioşilor creştini din satul Husnicioara,ajutând şi alte persoane  pioase din satele vecine şi s-a sfinţit de Prea Sfinţitul Episcop al Râmnicului D.D Şofronie in ziua de 20 septembrie 1915.

 

Biserica sub aspect architectonic în interior,structura bolţilor este rotundă şi ovală,iar în exterior este construită în formă de corabie,cu o singură turlă fără vreo ornamentaţie.

 

Pictura este facută în stil modern cu ulei de către pictorul C. Zaharescu în anul 1915.

Morminte în interiorul bisericii nu sunt.În jurul bisericii este construită o clopotniţă din lemn acoperită cu tablă galvonizată.

 

Obiecte cu valoare istorică sunt :un clopot  de bronz în greutate de circa 70 kg. datând din anul 1840,,care are încrustat în exterior numele donatorilor şi locul  de turnare,Timişoara ,două cărţi de cult: sfânta evaghelie tipărită în 1888,un apostol tipărit în 1888,un liturghior în 1889,un octoih tipărit în 1890 şi o Psaltire tipărită în 1895 –fiind rămase de la vechea biserică.

 

Lucrări de restaurare s-au făcut în anul 1920,prin acoperirea cu tablă galvanizată peste şinărila,prin osteneala consiliului parohial în frunte cu Episcopul Const.Borcilă şi cântăreţul Petrache Popescu,iar in anul 1934,prin initiativa pr paroh Stanemirescu Petre  si ajutorul tuturor sătenilor ,s-a facut o reparaţie generală în exterior ,prin înlocuirea stâlpilor şi încarcatul cu var şi nisip a pereţilor,iar  în interior prin spălarea şi renovarea picturii de catre pictor Gh. Barbulescu Tismana.Până în prezent se găseşte în stare bună.

 

Biserica deserveşte satele Husnicioara,Selişteni şi Priboieşti.