CONTACT
PATRIMONIU EPISCOPIA SEVERINULUI ŞI STREHAIEI Home Muzeu Virtual
Muzeu Virtual
Biblioteca Virtuala
Biblioteca Virtuală
Platforma Online
Media
Media
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate
de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro Copyright © Episcopia Severinului şi Strehaiei - 2013
All rights reserved.
Investeşte în OAMENI! Conferinţa finală de încheiere a proiectului POSDRU/81/3.2/S/53777

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”

Domeniul major de intervenţie 3.2 „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”

Titlul proiectului: PREGĂTIREA RESURSELOR UMANE PENTRU VALORIFICAREA ŞI PROMOVAREA PATRIMONIULUI CULTURAL NAŢIONAL”

Cod Contract: POSDRU/81/3.2/S/53777

 

 

Promovarea patrimoniului cultural național

prin valorificarea și valorizarea resurselor umane

 

 

Vineri, 29 martie 2013, începând cu orele 10,00, Sala „Mitropolit Nestor Vornicescu” din cadrul Episcopiei Severinului şi Strehaiei a găzduit conferința de încheiere a proiectului “PREGĂTIREA RESURSELOR UMANE PENTRU VALORIFICAREA ŞI PROMOVAREA PATRIMONIULUI CULTURAL NAŢIONAL” - POSDRU/81/3.2/S/53777.

Proiectul de importanță strategică, cu o durată de 33 de luni, s-a desfăşurat în perioada  iulie 2010 - martie 2013, în regiunile Sud-Vest Oltenia și Vest. Partenerii Episcopiei Severinului şi Strehaiei în cadrul acestui proiect au fost în plan național: Episcopia Caransebeşului și Muzeul Regiunii „Porţile de Fier” din Drobeta-Turnu Severin, iar în plan internațional: Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii din Presov-Slovacia. Urmare a deschiderii, interesului și sprijinului P.S. Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei față de scrierea de proiecte și, implicit față de atragerea de fonduri nerambursabile, Sectorul Cercetare-Dezvoltare din cadrul Episcopiei a confirmat încrederea acordată, câștigând acest proiect de mare anvergură și asigurându-i un management de calitate, apreciat atât de finanțatori, cât și de Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane-Regiunea Sud-Vest Oltenia. În condițiile unui climat economic național și european de criză, Episcopia Severinului și Strehaiei a reușit să implementeze și să ducă la bun sfârșit cu succes toate activitățile proiectului, realizând toți indicatorii tehnici și financiari necesari pentru validarea cererilor de rambursare. Prin rezultatele obținute,  acest proiect este un exemplu de bună practică în materie de atragere de finanțări nerambursabile de către toți cei interesați de dezvoltarea organizațională, dezvoltarea locală și regională și, nu în ultimul rând de protejarea și promovarea patrimoniului cultural național.

Informare, formare şi perfecţionare

Bugetul total al proiectului a fost de 6.865.135 de lei, din care 6.200.211,21 de lei  asistenţa financiară nerambursabilă. Obiectivul general al proiectului a fost creşterea gradului de adaptabilitate al angajaţilor, asigurarea sănătăţii şi securităţii la locul de muncă şi promovarea formelor flexibile de organizare a muncii prin metode inovatoare şi noi practici de lucru în domeniul patrimoniului cultural pentru 948 de persoane. De programul de informare, formare şi perfecţionare în domeniul activităţilor specifice patrimoniului cultural au beneficiat angajaţii Episcopiei Severinului şi Strehaiei şi cei ai Episcopiei Caransebeşului.

Peste 150 de monumente istorice inventariate și  puse în valoare

Patrimoniul cultural este o valoare inestimabilă de care dispune o comunitate şi este necesar ca persoanele care îl administrează să aibă competenţele necesare conservării şi punerii lui în valoare. De aceea, în cadrul proiectului, angajaţii Episcopiei Severinului şi Strehaiei şi ai Episcopiei Caransebeşului implicați în programul de specializare și perfecționare din domeniul muzeologiei, au inventariat peste 150 de monumente istorice de clasa A şi B, precum şi bunurile mobile de patrimoniu aflate în administrare. Urmare a  inventarierii bunurilor de patrimoniu din Mehedinți și Caraș-Severin a fost realizată o bază de date electronică, ce poate fi folosită şi de alte instituţii din județ sau ţară implicate în gestionarea patrimoniului cultural naţional.

Muzee virtuale  cu bunurile de patrimoniu

Dintre rezultatele obținute în cadrul proiectului ,,Pregătirea resurselor umane pentru valorificarea şi promovarea patrimoniului cultural naţional” menţionăm: o platformă online de colaborare care cuprinde două baze de date electronice cu informaţii despre bunurile de patrimoniu din judeţul Mehedinţi şi Caraş-Severin, două pagini web, două muzee virtuale, 11 centre de lucru în domeniul patrimoniului cultural, 250 de specialişti în domeniul muzeologiei şi 80 de specialişti  în gestiunea şi clasarea bunurilor culturale, cu competenţe în folosirea noilor tehnici de gestiune a bunurilor de patrimoniu utilizate internaţional. Paginile web, bazele de date și muzeele virtuale pot fi accesate la următoarele adrese: www.patrimoniuepiscopiaseverinului.ro și www.patrimoniuepiscopiacaransebesului.