Ctitoria maiorului Ciupagea

Biserica a fost ridicată în perioada 1842-1846 din dorinţa şi cu cheltuiala maiorului Ciupagea şi a soţiei sale. La sfinţire a fost prezent mitropolitul Nifon al Ţării Româneşti, pe atunci şi locţiitor de episcop la Râmnicu Vâlcea. Primul preot slujitor al bisericii a fost protopopul Mitrică din Cerneţi, prieten şi sfetnic apropiat al familiei de ctitori. Arhitectura iniţială a Bisericii "Maioreasa" avea trei turle: una mare deasupra naosului şi două laterale mai mici la pronaos, catapeteasma era de zid şi era împrejmuită cu un gard solid de cărămidă. Toate aceste lucruri s-au schimbat cu timpul. Aşa se face că în perioada 1871-1872 s-a desfăcut tâmpla şi s-a dărâmat zidul care separa naosul de pronaos. Vechea catapeteasmă a fost înlocuită cu una din tei, cu icoane frumos pictate de meşteri pricepuţi.

 

Lucrări de restaurare şi înfrumuseţare

Între anii 1881 şi 1884 s-a consolidat construcţia prin suprimarea celor trei turle, prin refacerea temeliei şi prin legarea cu cercuri de fier a întregii zidiri. În locul turlei centrale s-a făcut o boltă joasă, iar în locul celor două turle laterale s-a făcut o clopotniţă în stil gotic, susţinută pe patru coloane de zid masiv, în formă pătrată. În 1906, sub purtarea de grijă a preotului Iorgu Stănescu, s-a construit actualul pronaos pentru a servi serviciilor liturgice, capacitatea bisericii fiind neîncăpătoare pentru numărul mare de credincioşi care îi treceau pragul. Tot în această perioadă a fost construită şi casa parohială a bisericii. Pictura originală a fost executată în stil bizantin de vestitul zugrav Alexie din Câmpulung. În 1902, după ce sfântul lăcaş a fost restaurat radical, pictura de la "Maioreasca" a căpătat o altă formă. Noua frescă a fost executată de pictorul Gheorghe Ioanid, unul dintre ucenicii marelui maestru zugrav Gheorghe Tattarescu, cel care pictase în anul 1872 Biserica Grecescu din Turnu Severin. Scenele biblice şi sfinţii din pronaos îi aparţin preotului-pictor Constantin Petrescu din Craiova. Icoanele împărăteşti (Domnul Iisus Hristos şi Maica Domnului) din pronaos şi din naos sunt anterioare picturii existente. După părerile cunoscătorilor sunt adevărate piese de patrimoniu, de o inestimabilă valoare pentru Biserica "Maioreasa" şi pentru Episcopia Severinului şi Strehaiei.

 

Repictată de maestrul zugrav Iosif Keber

Din încredinţarea mitropolitului Firmilian al Olteniei, pictura Bisericii "Maioreasa" a fost restaurată în anul 1957 de pictorul Iosif Keber din Târgu Jiu, cel care a zugrăvit şi icoanele de pe tâmpla Catedralei mitropolitane "Sfântul Dumitru" din Craiova. În 1974 biserica a fost din nou restaurată, pictura fiind recondiţionată de zugravul Nicolae Glăvan din Novaci-Gorj. Ultima restaurare a picturii a avut loc în anul 1992 şi a fost făcută de familia de pictori severineni Florica şi Eugen Papici.

 

Cea mai veche biserică a urbei

Biserica "Adormirea Maicii Domnului" - "Maioreasa" a fost primul aşezământ de cult ridicat în Turnu Severin, după restabilirea oraşului ca reşedinţă de judeţ, la data de 23 aprilie 1833. Sunt păreri ce afirmă că "Maioreasa" ar putea fi cea mai veche biserică a urbei de pe malurile Dunării. Un lucru este cert: este singura ce poartă ca hram praznicul "Adormirii Maicii Domnului". Raportat la numărul de locuitori, Severinul nu a avut niciodată îndeajuns de multe biserici. Aşa se face că în anul 1990, la o populaţie de peste 120.000 de locuitori, aici funcţionau doar patru biserici. Odată cu reînfiinţarea Episcopiei Severinului şi Strehaiei s-a luat serios în calcul această problemă care a devenit una din priorităţile majore ale activităţii pastoral-misionare. Este mai mult necesar ca fiecare cartier al oraşului să-şi aibă propriul lăcaş de închinare.

 

15 august - zi de prăznuire şi pelerinaj

Fiind singura biserică din oraş ce poartă hramul "Adormirii Maicii Domnului", în fiecare an, la 15 august, "Maioreasa" devine un adevărat loc de pelerinaj pentru credincioşii severineni. Pe timpul postului Sfintei Marii, cei trei preoţi slujitori ai parohiei, Aurel Gheorgheosu, Vasile Ghinea şi Gheorghe Pace, săvârşesc zilnic slujba Paraclisului Sfintei Fecioare. În ajunul sărbătorii, pe 14 august seara, se săvârşeşte slujbă de Priveghere, urmată de cântarea Prohodului înaintea Sfântului Epitaf al Maicii Domnului, aşezat pe o masă în mijlocul bisericii. Momentul liturgic se încheie, ca şi în Vinerea Paştelui, cu o procesiune în jurul sfântului lăcaş, la care participă sute de credincioşi cu făclii aprinse. În 15 august, de ziua hramului, se săvârşeşte slujba Acatistului Născătoarei de Dumnezeu, urmată de Sfânta Liturghie. La final, după ce şi-au alinat sufletul, toţi cei prezenţi primesc din partea parohiei câte un mic dar.

 

Biserica "Maioreasa" astăzi

Alături de Biserica "Maioreasa" din Drobeta - Turnu Severin, în judeţul Mehedinţi mai există 16 biserici închinate "Adormirii Maicii Domnului", în parohiile: Prejna, Şovarna de Sus, a Gruia, Piatra Albă, Şimian, Jupalnic din Orşova, Crăguieşti, Eşelniţa, Godeanu, Iloviţa, Parohia Bâcleş, Coşovăţ, Gârbovăţ, Stângăceaua şi Traian. Anul acesta, începând cu 16 august 2010, la Parohia "Adormirea Maicii Domnului" - "Maioreasa" din Turnu Severin au fost demarate ample lucrări de restaurare şi recondiţionare la acoperişul bisericii.