Localizare : Schela Cladovei este în prezent cartier al oraşului Drobeta Turnu Severin, situat  în SV ţării in judeţul Mehedinţi.

Istoricul zonei : Schela Cladovei este considerată cea mai veche aşezare, aici descoperindu-se  cea mai veche civilizaţie a Europei cu o vechime de aproximativ 10.000 ani.

Este o aşezare străveche care s-a dezvoltat între anii 8000 si 5500 ÎHR.

Locuitorii foloseau piatra, osul şi cornul pentru confecţionarea unor obiecte. Săpăturile arheologice  au fost făcute atât pe malul românesc al Dunării cât şi pe cel sârbesc la Lepenski Vir, cele două aşezări formând un fel de capitală a Europei a acelor timpuri.

Apariţia civilizaţiei umane în această zonă au fost favorizate de climatul mediteranean prezent in aceste ţinuturi.

De asemenea, pe teritoriul acestei aşezări s-au descoperit vestigii arheologice din perioada antică, care se păstrează şi acum : Castrul Roman – Drobeta Turnu Severin, Turnul lui Sever, Podul lui Traian.

Epoca moderna si-a pus amprenta asupra acestor locuri prin construirea unui oras nou european.

Credinţa şi Religia
Dacă în perioada preistorică populaţia gândea totemic, astăzi majoritatea populaţiei este adepta religiei ortodoxe.

Biserica din Schela Cladovei cu Hramul Sfinţilor Apostoli Petru si Pavel,  are o vechime de peste 153 de ani fiind construită în anul 1859.

De atunci şi până în prezent biserica a atras credincioşii din zonă care au dorit să se închine şi să-şi caute pacea si liniştea sufletească.

Istoricul bisericii
Biserica parohială cu hramul Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel din cartierul Schela Cladovei, municipiul Dr.Tr.Severin, a fost zidită în anul 1859 pentru  Schela Cladovei, la care s-au adăugat ţinuturile Gura Văii, satul Dudaşul Schelei şi Schela Nouă. Ctitorul principal al acestui sfânt lăcaş a fost Pr.Ioan Ancuceanu, născut in anul 1832 în satul Baloteşti  care a păstorit aici, de la 1857 până în august 1883, când s-a mutat către Domnul.

Biserica este construită din lemn pe temelie de piatră şi a fost prelungită cu un pridvor  din zid de cărămidă având deasupra ei turla clopotniţei ridicata de către Antonie Moţet , moldovean de origine , in 1873.

În 1895, în ziua de Bobotează (Botezul Domnului Hristos) se întâmplă să ardă acoperişul şi bolţile.

Este reparată cu osârdia credincioşilor din Schela şi a celor din oras.

La început biserica a fost acoperită cu şiţă, iar din 1934 a fost acoperită cu tablă.

Cimitirul se află în cartierul Schela Nouă de aproximativ 100 de ani pe un teren donat de o familie din zonă. Biserica posedă obiecte de cult si cărţi vechi care momentan  sunt expuse în pridvorul bisericii.

În prezent există   probleme  la structura de rezistenă a bisericii aceasta  fiind deteriorată  datorită vechimii, a materialelor de construcţie de la acea vreme  şi a  traficului intens ( biserica se află în imediata vecinătate a unei artere intens circulate ce leagă Drobeta Turnu Severin de Timisoara).

Din cauza acestor probleme s-ar impune construcţia unei noi biserici  atunci când va fi cu putinţă.

Pentru a o menţine într-o stare de funcţionare  cât mai bună au fost efectuate lucrări de întreţinere la acoperiş iar în viitor se intenţionează lucrări ample de refacere a acoperişului, faţadelor şi a clopodniţei.

Preoţi slujitori dupa ctitor:
Pr.Opre Gheorghe
Pr. Pănescu Gheorghe
Pr. Roată Gheorghe
Pr.Jinga Nicolae
Pr.Zoican Stelică
Pr.Tuţă Emilian
Pr.Bîrdeanu Constantin
şi din 20 septembrie 2009 pr.paroh Pântea Vasile

Obiective turistice din vecinătate
Ruinele cetăţii medievale
Muzeul regiunii Porţile de Fier
Podul lui Traian, Castrul Roman
Mănăstirile  Vodiţa, Topolniţa, Sf. Ana, Strehaia
Hidrocentrala Porţile de Fier
Ruinele cetăţii Ada Kaleh
Rezervaţia Cazanele Dunării.